Çin Türk Dostluğu

Çinli müsteşar Yuhua Liu, ‘Çin-Türkiye arasındaki iş fırsatlarını da beraberinde getirecektir. Hepinizin bileceği gibi Çin ve Türk halklarının dostluğu vardır’ dedi.

“Üretimde Atılım Amacıyla Çin İle İşbirliği Olanakları” toplantısında açış konuşması yapan Çin Halk Cumhuriyeti Ticaret Müsteşarı Yuhua Liu, Türk-Çin dostluğuna dikkat çekti. Yuhua Liu’nun ilgiyle dinlenen konuşmasında şu ifadeler yer aldı:

“Güzel İzmir’de ÇHC temsilcisi olarak katılmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Foruma davet edenlere teşekkür ediyorum. Şu an Çin, tüm dünyanın gözlerini üzerine diktiği birinci piyasa konumundadır, en en fazla ün saldığı konu, ekonomisidir. Aslında, 40 senelik bir sürede, dünyadaki en fakir toplumlardan olan Çin, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi durumuna gelmiştir. Şu an Çin mucizesi, ekonomi topluluğu tarafından sıkça kullanılıyor. Çin, dünyanın en fazla yatırım alan, yatırım veren, yine ticae-ret hacmine sahip en büyük ikinci ülkesidir. Çin, dünyanın en büyük döviz rezervi olan ülkesidir. Çin mucizesi ekonomi topluluğu tarafından sıkça kullanılıyor. Tabi ki Çin’in gelişimi hala çok dengesiz, bölgesel farklılıklar hala bulunmakta. 2018 yılında Çin, kişi başına GSMH 9.780 dolar olarak Türkiye ile aynıdır. Yine yıllık kişi başı harcanabilir gelir 4.800 dolardır. Tabi ki, bu rakamlar Avrupa ve ABD gibi gelişmiş üleklere yetişmek için uzun bir süreç bizi beklemektedir. Geçen yılın sonunda 16.6 milyon köy, yoksulluktan kurtulamamıştır. Çin, dünyadaki gelişmekte olan ülke ünvanını devam ettirmektedir.

DÜNYAYA AÇILDIK AÇILACAĞIZ

“Sayın Genel Başkan, ekonomimizin gelişiminden bahsetti. Nedenlerini söyleyeceğim:

1978 yılının sonundan itibaren Çin planlı ekonomisinden pazar eknomisine dönüşmeye başladı. Yavaş yavaş iç pazarını da dünyaya açmaya başladı. Geçtiğimiz 40 yıl boyunca küreselleşme sürecini geçen Çin, şu an Dünya Ticaret Örgütü’nün çekirdek üyesi ve 130 ülkenin en büyük ticari ortağı olmuştur. Çin’in geçen yıl ticaret hacmi, toplam 4.62 trilyon dolara ulaşmıştır. Çin, dünya ekonomisinin önemli bir motoru haline geldi. Çin’in dünyadaki GSMH payı bin’de 8’den, yüzde 15,2’ye yükselmiştir. Sayın Başkanın da bahsettiği gibi, dünya ekonomisine katkı sağlamaya başlamıştır. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in dediği gibi 40 yıllık reform bize şu sonuçları verdi: Açıklık ve açılım ilerleme nedeni, kapanma ise geri çekilmeye yol açmıştır. Ülkenin devamlı olarak kapılarını açarak dünyayla ticareti gerkeçleştirdik. Çin, devamlı ve hızlı gelişmeyle güç bulmuştur. Aynı zamanda Çin, çok taraflı ticaret sisteminin parçası haline gelmiştir.

“Tıpkı Xi Jinping’in dediği gibi küresel bir vizyon oluşturmalıyız. Çin’in kalkınmasını dünya kalkınmasına bağlamalıyız. Çin halkının çıkarlarını diğer ülke halklarının çıkarlarıyla birleştirmeliyiz. Beş yıldır, Bir Kuşak Bir Yol hattındaki ülkeler bu gelişime destek verdi. Şu anda 123 ülke, 29 uluslararası kuruluş Çin ile 173 adet Kuşak ve Yol belgesi imzalamış bulunuyor. Bunlar arasında 14 Kasım 2015 Antalya zirvesinde Başkan Xi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şahit olduğu 2 anlaşma mevcuttur. Geçtiğimiz sene 19 Nisan’da Xi ve Erodoğan arasındaki telefon konumasında, iki ülke arasındaki pragmatik işbirliğinin desteklenmesi, Bir Kuşak-Bir Yol anlaşmasının uyumlaştırılması konusunda anlaşmıştır. Çin yakın dönemde vergi indirimi insiyatifini alarak, şu anda toplam tarifeler yüzde 9.8’den yüzde 7.5’a indi. Çin aynı zamanda dünyanın ilk uluslararası ithalat fuarına öncülük etti. Geçtiğimiz Kasım ayında, 5 kıtada 172 ülkeden yerel ve uluslararası organizasyonlar, Uluslararası İthalat Fuarı’nda yeraldı.”

ÇİN-TÜRKİYE DOSTLUĞU

Çin’in yeni büyüme hedefinin yüzde 6,5 olarak öngörüldüğünü söyleyen Yuhua Liu, bir ay önce yapılan Çin Ulusal Halk Kongresi kararlarına değindi ve Bir Kuşak Bir Yol girişimine daha fazla ortağın katılmasını hedeflendiğini vurguladı. Buna göre, “Çin dış dünyaya açılım programına bağlı kalacak. Çin, ticaret ve yatırımı serbestleşmeye, kazan-kazan doğrultusunda çalışmaya devam edecektir” diye konuşan Çinli Müsteşar, “Başkan Xi’nin dediği gibi, dünya nasıl değişirse değişsin Çin’in açılım kararı değişmeyecektir. Bu da kesinlikle Çin-Türkiye arasındaki iş fırsatlarını da beraberinde getirecektir. Hepinizin bileceği gibi Çin ve Türk halklarının dostluğu vardır. Ekonomik ve ticari işbirliği istikrarlı bir şekilde gelişmektedir” ifadelerini kullandı. Yuhua Liu Çin ile Türkiye arasında diplomatik ilişki kurulmasının 50. yıldönümüne denk gelen 2021 yılında, şu üç hedefin konduğunu söyledi: Bir, Türkiye’nin Çin’e ihracatı iki katına çıkartmak. İki, Çin’in Türkiye’deki yatırımlarını 2 katına çıkartmak. Üç, Türkiye’ye gelen Çinli turist sayısını yıllık olarak 2 katına çıkartmak.

DAHA FAZLA AÇILIM İÇİN BEŞ ANA YÖNELİM

Müsteşar Yuhua Liu: “Tam bir ay önce, Çin Ulusal Halk Kongresi ve Ulusal Halk Siyasi Danışma Kongresi toplandı. İki oturumda ekonomik büyüme tahmini, yüzde 6-6.5 olarak (Hükümet Çalışma Raporu) onaylandı. Yine dış dünyaya üst düzey açılımgirişim için bir sonraki adım olarak 5 ana yönelimi içeren Dış Yatırım Kanunu onaylandı.Reklamdan sonra devam ediyor

1. Piyasa erişimi negatif listesi küçülmeye devam edecek ve yabancı sermaye daha büyük pazar alanına, daha fazla endüstriyel alana girebilecek ve tam ulusal uygulamalardan yararlanabilecek. ‘Yol Kuşak’ inşaası daha derin ve sağlam bir şekilde teşvik edilecek, çok daha fazla ortağın katılımı ve faydalanması sağlanacak.

2. İç yasa ve yönetmeliklerin gelişimi ve yeniden gözden geçirilmesi hızlanacak. Fikri mülkiyet korumasını güçlendirmek ve ihlallere yönelik cezalarıartırmak da dahil olmak üzere dış dünyaya yasal ve normatif önlemler alınacak.

3. Rekabeti artıran politikaların temel konumu güçlendirilecek. Devlete ait işletmelere, yabancı fonlu ve özel işletmelere tarafsız rekabet ilkesine dayanarak adil rekabet sahnesi inşa edilecek.

4. Ticari dengedeki yapısal sorunlarla doğrudan yüzleşeceğiz ve azimle bu sorunlarıçözeceğiz. Güçlü iç pazar oluşturarak ve rekabetçi yüksek kaliteli ürünleri ithal ederek insanların daha iyi bir yaşam için özlemlerini daha iyi tatmin edeceğiz.

5. Ürün ve hizmet alanlarındak iaçılımı genişletmeye devam edeceğiz.

‘ÇANDARLI LİMANI ÜS OLSUN’

Ege Bölgesinin ileri gelen işinsanları, Çin ile ekonomik ticari ilişkiler konusunda fikir ve önerilerini dile getirdiler.

Benzer Gönderiler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir